เว็ปไซต์ ครูเชนดอทคอม

            เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการสมัครสอบ ประกาศสอบข้าราชการ สมัครงาน ข่าวสารต่างๆ และยังเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยน ระหว่างครูนอกระบบและครูในระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกันได้ทุกงาน และจะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนังานราชการ ครูอาสา ครู ศรช. ครูประจำกลุ่ม บรรณารักษ์ ฯลฯ มาแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ความรู้ ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว กศน.ด้วยกัน
ข้อความจากใจ
            (ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ทำเว็บไซต์เพราะความชอบความสนใจ บทความหลายๆเรื่องเขียนมาจากประสบการณ์ที่อาศัยการสังเกตุ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ดังนั้นบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักการมากนัก แต่ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งผมได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำต่างๆ จากหนังสือ PHP Dreamweaver Photoshop Youtube เพราะความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับ และได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจาก พี่เอ็ม นายธนัญชัย จุ้ยมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี และพี่ต้น นายสุริยะ วิไลวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย )

ครูเชนดอทคอม หน้าหลัก