wasan-2

 “จากวันคล้ายวันสถาปนา กศน.ปี 2560 มารู้จักครูเชน บอกเรียน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึง ม.ปลาย จากปัญหาสุขภาพเรียนในระบบไม่ได้ ส่งตัวเองเรียนจนจบป.ตรี พัฒนาตัวเองสร้างผลงานด้าน ICT คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการศึกษา หวังเก็บเงินซื้อบ้าน เพื่อป้าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก”

wasan-15 wasan-18

นายวสันต์ อินทะหรือ ครูเชน ครูหนุ่มที่มีความมุมานะขยันหมั่นเพียรสู้เพื่ออนาคต  คือ นักศึกษา      ที่เรียน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเรียนในระบบได้   เป็นคนที่ตั้งใจเรียน มีความขยัน หมั่นเพียรและ   มุมานะในการเรียนมาโดยตลอด นอกจากตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทุกโอกาสที่มีเวลาว่าง จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จึงทำให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จนได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ทุกปีการศึกษา และได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆมากมาย พอเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา และ  ได้ใช้เวลาว่างช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี

wasan-3 wasan-12

ได้พัฒนาตัวเองและสร้างผลงานด้าน ICT มาเสมอ เช่น รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศด้าน   การพัฒนาระบบสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและได้นำความรู้ความสามารถที่มาสอบได้ตำแหน่ง เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองพะเยา หลังจากรับตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นที่ปรึกษาและค่อยให้  การสนับสนุนในการจัดทำ ภายใต้การเรียนการสอนสมัยใหม่ในยุคออนไลน์ “การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน” และมีนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในขณะนั้น ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน และได้มอบหมายให้นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบ Application ที่สามารถติดตั้งได้ในระบบ Android และสามารถเข้าใช้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่เว็บไซต์m.nfemp.com ระบบนี้ได้รวบรวมหนังสือเรียนของ กศน.ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกไว้ในระบบ  มีระบบแบบทดสอบออนไลน์  ใบงาน ใบความรู้ออนไลน์ ช่องรายการ ETV ออนไลน์ ระบบบันทึกหนังสือว่าอ่านแล้ว ซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาทโฟนนี้ สามารถใช้ได้ทั้งระบบสมาทโฟนและโน๊คบุ๊ค นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจาก สำนักงาน กศน. เชิญร่วมประชุม และออกแบบพัฒนาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. และร่วมเป็นทีมงานพัฒนาระบบศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam สำนักงาน กศน.

wasan-22 wasan-14

อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนสอนออนไลน์ผ่านระบบสมาร์ทโฟนและรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสารสนเทศต่างๆ  ปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และเก็บเงินซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับป้า  ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากไม่มีบ้านอยู่อาศัยต้องเช่าบ้านมาเป็น เวลา 10 กว่าปี  อีกทั้งยังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นที่จะนำความรู้มาพัฒนา กศน.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา กศน.ต่อไป

wasan-25

//กำจร  หัดไทย รายงาน

ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.

ครูเชนดอทคอม หน้าหลัก