[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ (Article)

 
  

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3ชุด 100 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3ชุด 100 ข้อ พร้อมเฉลย [เข้าชม 146892 ]
 Rating :
 • Currently 2.79/5
ข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย [เข้าชม 157872 ]
 Rating :
 • Currently 2.87/5
กฎหมายการศึกษา 500 ข้อ + เฉลย
กฎหมายการศึกษา 500 ข้อ + เฉลย [เข้าชม 150284 ]
 Rating :
 • Currently 2.45/5
ความรู้ความสามารถทั่วไป 117 ข้อ พร้อมเฉลย
ความรู้ความสามารถทั่วไป 117 ข้อ พร้อมเฉลย [เข้าชม 159356 ]
 Rating :
 • Currently 2.00/5
แนวข้อสอบวิชาเอก
แนวข้อสอบวิชาเอก  [เข้าชม 2672398 ]
comment ล่าสุด : Linda
 Rating :
 • Currently 2.52/5
วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม
วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม [เข้าชม 156875 ]
 Rating :
 • Currently 2.23/5
วิชากฏหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ กว่า 200 ข้อ + เฉลย
วิชากฏหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ กว่า 200 ข้อ + เฉลย [เข้าชม 157212 ]
 Rating :
 • Currently 2.00/5
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 123 ข้อ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 123 ข้อ  [เข้าชม 160482 ]
 Rating :
 • Currently 3.00/5
แนวข้อสอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
แนวข้อสอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ [เข้าชม 132334 ]
 Rating :
 • Currently 3.05/5
สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 56 แผ่น
สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 56 แผ่น [เข้าชม 170290 ]
 Rating :
 • Currently 2.44/5
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาชีพครู จำนวน 150 ข้อ+เฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาชีพครู จำนวน 150 ข้อ+เฉลย [เข้าชม 178773 ]
 Rating :
 • Currently 2.70/5
สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 79 แผ่น
สรุปเนื้อหา เตรียมสอบครูผู้ช่วย จำนวน 79 แผ่น [เข้าชม 206820 ]
 Rating :
 • Currently 2.85/5
วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี [เข้าชม 159219 ]
 Rating :
 • Currently 2.20/5
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 [เข้าชม 151664 ]
 Rating :
 • Currently 2.30/5
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ [เข้าชม 146737 ]
 Rating :
 • Currently 2.94/5
กฎหมายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ [เข้าชม 106761 ]
 Rating :
 • Currently 1.33/5
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา [เข้าชม 162772 ]
 Rating :
 • Currently 2.50/5
กค.0406.4ว.67 การจ้างเอกชนดำเนินงาน
กค.0406.4ว.67 การจ้างเอกชนดำเนินงาน [เข้าชม 150856 ]
 Rating :
 • Currently 2.95/5
กค 0406.4ว 337 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
กค 0406.4ว 337 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน [เข้าชม 96322 ]
 Rating :
 • Currently 2.22/5
ตัวอย่าง ข้อสอบ
ตัวอย่าง ข้อสอบ [เข้าชม 199003 ]
 Rating :
 • Currently 1.95/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code