[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

ให้คะแนนบทความนี้

บทความหมายเลข 317 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 37 votes)

Tag :


 18119007_1549804138387096_1238193208420259544_n

สัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ให้ความสำคัญของการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 3 ระดับรวม 31 คน”

18010383_1549804038387106_1771482024739839216_n

        สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ)วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ห้องไดมอด์น โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการให้กับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 คน กศน.อำเภอคลองลาน จำนวน 8 คน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 15 คน กศน.อำเภอคลองขลุง จำนวน 1 คน กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 1 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 11 คน/ ม ต้น 13 คน/ และ ม ปลาย 7 คน รวมจำนวน 31 คน

18118807_1549802908387219_7967729338261858618_n 21612

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ และการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

21607 18156856_1549803765053800_7939262247166547203_n

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการประเมิน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประเมินในรุ่นเดียวกัน และจบตามเกณฑ์ของโครงสร้างหลักสูตรฯ ที่กำหนดไว้ พัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา

21587

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  ใช้รูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต การปฏิบัติจริง  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต/การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ/ผู้ตาม (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ) การสร้างบุคลิกภาพ การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้กับความเป็นไทย การสร้างทักษะชีวิตและมนุษยสัมพันธ์ด้านการพูดและภาษา การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีวิไล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม โดยมีทีมวิทยากรอาทิเช่น พระสุชินกร มนาโป วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รอง ผอ.สนง.กศน.จ.กำแพงเพชร นายสันติ อภัยราช ผู้ทรงภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร นายสมนึก ประวัติศรีชัย ชมรมการพูดจังหวัดกำแพงเพชร นายสมมาตร บุญฤทธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีวิไล โดยผู้จบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

18157675_1549804441720399_957803504800024746_n 21642

//พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย  รายงาน

ครูเชนดอทคอม
ครู กศน.

 เข้าชม : 360000    [ ขึ้นบน ]


ข่าว กศน. อ.กำจร หัดไทย 15 อันดับล่าสุด

      กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 / พ.ค. / 2560
      รุ่นใหญ่ไต่ระดับ..!!! เข้าคอร์สก่อนจบ”กศน.กำแพงเพชร”จัดครบจบแบบเนียนๆ…. 1 / พ.ค. / 2560
      ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม… 23 / เม.ย. / 2560
      เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ… 23 / เม.ย. / 2560
      รองปลัดศธ.แจงยิบ..!!! ตั้งศึกษาธิการจังหวัด/ภาค กับสมาชิกสมาคมนักวิชาการศึกษาฯ (ส.นกศ.) 23 / เม.ย. / 2560
      ก้าวไกลไปอีกขั้น..!! กศน.ใต้ ใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนเรียนรู้ผ่าน Application Lineแห่งเดียวของประเทศไทย 15 / มี.ค. / 2560
      เข้มสุด..!! คณะนิเทศ”อู่ข้าวอู่น้ำ”ลงพื้นที่ดูของจริงงาน กศน.กำแพงเพชร หวังเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน ก่อนรายงานส่วนกลาง… 9 / มี.ค. / 2560
      รมช.ศธ ย้ำชัด..!!!”ความปลอดภัย และคุณภาพทางการศึกษา” มอบครู กศน. สถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินการ.. 9 / มี.ค. / 2560
      เปลี่ยนดินเป็นดาวเราทำได้..!!! “เสกขยะเป็นน้ำหมัก”ทรงคุณค่าประโยชน์เพียบ…ครู กศน.อ.คลองขลุง เค้าจัดให้… 9 / มี.ค. / 2560
      “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” กศน.ทั่วประเทศ ต้นแบบ..!!! จังหวัดละแห่ง 2 เมษา 9 / มี.ค. / 2560
      เรามาถูกทางแล้ว..!!! ผอ.บุญทรง กล่าวด้วยความมั่นใจกับทีม”โซเชียล กศน.กำแพงเพชร”หลังสร้างปรากฏการ kppnfe60.0 กระฉ่อน เหลือเพียง… 9 / มี.ค. / 2560
      “เราทำทุกอย่างเพราะรักเธอ”ผอ.บุญทรง ลั่น..!!! กลางวงทีมทำคลิป กศน.กำแพงฯ แทน”แบบผ้าใบใจถึงๆ”(ชมคลิป) 9 / มี.ค. / 2560
      เร่งผลิตคลิปการสอน..”คณิต”(ห้ามคิดนอกใจ) กศน.กำแพงเพชร ระดมทีมงานเพิ่ม.!!กระชับเข้าใจง่าย(ชมคลิป) 8 / มี.ค. / 2560
      ไม่อยากแกะป้ายออกจากรถเลย..!!เก็บตกจากใต้”บางสะพาน”ซึ้ง”คนไทยไม่ทิ้งกัน”เศร้าหัวหน้าทีมสิ้นพ่อ.. 8 / มี.ค. / 2560
      ชีวิตไม่ใช่ง่ายๆ”ครูเชน”คน กศน. ตัวจริง.!! นศ.จนเป็นครู อยู่กับ กศน.วันนี้เป็นพรก. พัฒนางาน ICT สอนขั้นเทพ…ยิ่งรู้จักยิ่งน่าคบ… 5 / มี.ค. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกไม่ต้องกรอก
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ Webmasterเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ
แชร์ด่วน! แจกฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี2560 จำนวน 417ข้อ+เฉลยครบทุกข้อ
แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น #ฟรี (พร้อมเฉลย) ใช้ได้ทุกตำแหน่ง
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
วิธีสร้างแผนที่ google map เพื่อติดในเว็บไซต์ของคุณ
กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code