กศน.เมืองพะเยาสุดล้ำ นำบทเรียนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบผ่านสมาร์ทโฟน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย นักศึกษาโดนใจแห่สมัครเรียนตรึม

จากการกรณีมีการกล่าวถึงเรียน การสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเมืองพะเยา ( กศน.เมืองพะเยา) ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาในการเรียนในระบบชั้นเรียนปกติ และกลุ่มผู้สูงวัยที่อยากเรียนหนังสือแต่ขาดโอกาส ต่อกรณีการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งบรรจุเนื้อหา สาระ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ทุกรายวิชาเรียนหลักและวิชาเลือกไว้อย่างครบครัน แม้ไม่มีเวลามาเรียนก็สามารถศึกษาเอง ทำแบบฝึกหัดเอง ทำแบบทดสอบเอง ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการไม่มีเวลาไปเรียนแบบพบกลุ่ม เนื่องจากแต่ละคนมีภาระ หน้าที่การงานและเวลาทำงานที่ต่างกัน

               นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.พะเยา กล่าวถึงระบบการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน และโน้ตบุ๊ค ว่า การเรียนผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการนำเนื้อหาสาระวิชาเรียนหลักและวิชาเรียนเลือกมาไว้ในแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์และกำลังพัฒนาเพื่อไปสู่ระบบIOS.ซึ่งจะทำให้การใช้ของนักศึกษาได้กว้างขวางขึ้น ข้อดีของระบบนี้ก็คือ นักศึกษาสามารถอ่านทบทวนเนื้อหากี่ครั้งก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ เวลาไหนก็ได้ มีใบความรู้ ใบงานและแบบทดสอบความเข้าใจสามารถทำได้ทันที โดยที่ครูผู้สอนสามารถตรวจงานหรือเช็คการเข้าใช้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

               นายวสันต์ อินทะ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ผู้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน กล่าวถึงแรงบันดาลใจการทำระบบขึ้นว่า มาจากปัญหาการพบกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งมีความต่างกันทั้งเรื่องวัย ประสบการณ์ เวลา ทำให้ไม่สามารถใช้เวลาเรียนหรือเข้ากลุ่มได้ไม่พร้อมกัน ทำให้ขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ จึงคิดว่าน่าจะใช้ระบบสมาร์ทโฟนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะตราบใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนักศึกษาย่อมเรียนได้ในทุกๆที่ ทุกเวลา 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากกูเกิลเพลย์ หรือเพลย์สโตร์ แค่นักศึกษาพิมพ์คำว่า NFE Smart ก็สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้ ส่วนคนที่ใช้โน้ตบุค ดูผ่าน m.nfemp.com ซึ่งในนั้นมีหนังสือเรียน ระบบทดสอบออนไลน์ ใบงาน ใบความรู้และระบบ ETV Online ซึ่งสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็เรียน ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบได้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาการพบกลุ่มหมดไป และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่างมาก
 

  
 

ครูเชนดอทคอม หน้าหลัก